สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา | Sports Skill Development Association | Campaigning for Health, Justice, Sustainability, Peace and Democracy

[เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา]
สมาคมกีฬาวู้ดบอลอาวุโสไทย
Thai Senior Woodball Association

[เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมกีฬาวู้ดบอลอาวุโสไทย]
Happy New Year 2019
ประมวลภาพแข่งขันวู้ดบอลสุโขทัยโอเพ่น # 11, 15 มกราคม 2556 ณ สนามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประมวลภาพแข่งขันวู้ดบอลสุโขทัยโอเพ่น # 11, 15 มกราคม 2556 ณ สนามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา
“นนทบุรีไทยแลนด์วู้ดบอลคัพ
ชิงแชมป์เปี้ยนชิพ” ๒๐๑๔
“Nonthaburi Woodball Thailand Cup Championship 2014”
ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง 
ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา “นนทบุรีไทยแลนด์วู้ดบอลคัพ ชิงแชมป์เปี้ยนชิพ” ๒๐๑๔
“Nonthaburi Woodball Thailand Cup Championship 2014” ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร


:: สารคดีที่มาของธนาคารสมอง ...ธนาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งรวมผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาแล้วมากมาย
สามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี
::Slogan 2019“ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ทุกเพศ ทุกวัย เล่นวู้ดบอล พลานามัย สุขภาพแข็งแรง จุงเบย”

Calculator Distance


สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา | Sports Skill Development Association | Campaigning for Health, Justice, Sustainability, Peace and Democracy ทาง Facebook.com

______________________________________________________________________________________________________________
สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา | Sports Skill Development Association
Campaigning for Health, Justice, Sustainability, Peace and Democracy

สมาคมกีฬาวู้ดบอลอาวุโสไทย สาขานนทบุรี | Thai Senior Woodball Association
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 25 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศ์วาน 23 เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000
25 soi Watbua-khuan Ngamwongwan rd,Nonthaburi Municipality Amphoe Muang Nonthaburi 11000
[เลขที่เดิม 150/131/1 อาคารมงคลแสน ถนนงามวงศ์วาน 23 บางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ]

e-Mail: witssda@gmail.com , chatawit@gmail.com | website: www.woodballnon.com


สมาคมกีฬาวู้ดบอลอาวุโสไทย | Thai Senior Woodball Association
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑ ร้านครัวเรือนไทย ถนนพิชัย ซอย ๔๐ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
website: www.woodballnon.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2554